ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΩΡΩΝ