24ωρος Κεντρικός Σταθμός Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας